Prestatieafspraken 2020

Onlangs hebben de BOW, Acantus en de gemeente Westerwolde een handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken voor
2020, met een doorkijk naar daaropvolgende jaren. In de prestatieafspraken zijn afspraken die te maken hebben met volkshuisvestelijke thema’s, bijvoorbeeld over nieuwbouw en verduurzaming.

De afspraken zijn via de onderstaande link te vinden.

Prestatieafspraken 2020