Energie

We hebben er allemaal last van. De "extreem" hoge energieprijzen. Helaas zijn de energieprijzen het afgelopen jaar flink gestegen. Vooral bij huishoudens met een laag inkomen, komen de hogere energiekosten extra hard aan. Deze huishoudens krijgen een eenmalige vergoeding van € 800. Dit geld is bedoeld om de energierekening te betalen. De precieze invulling kan per gemeente verschillen, maar de meesten doen het zo: huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, kunnen de vergoeding aanvragen. 

Onderstaande tabel zijn brutobedragen - niet bindend.
Bron: https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum

LEEFSITUATIE BEDRAG PER DAG BEDRAG PER WEEK BEDRAG PER MAAND
Gehuwd / gelijkgestelden € 80,74 € 403,70 € 1756,10
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 58,22 € 291,10 € 1266,29
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,92 € 184,60 € 803,01
Alleenstaande van 20 jaar € 44,36 € 221,80 € 964,83
Alleenstaande van 19 jaar € 32,35 € 161,25 € 701,44
Alleenstaande van 18 jaar € 26,79 € 133,95 € 582,68