Welkom

Wat leuk dat je komt kijken op de site van de Bewoners Organisatie Westerwolde,

Over de Bewoners Organisatie Westerwolde (B.O.W)
De B.O.W. is overgenomen in 2018 van de voormalige B.O.B
en dat staat voor Bewoners Organisatie Bellingwedde.
De eerste leden waren Hilda Knegt, Frouwke Brouwer en
ondergetekende.
En Hilda en ondergetekende waren ook lid van de Huurders
Koepel Acantus.( H.K.A.)
Na 2 jaar bleven Frouwke en ik over dat was best wel zwaar en veel
werk maar hielden elkaar op de been.
Na enige tijd schakelde we de Woonbond in om een enquête
uit te schrijven om nieuwe leden te zoeken.
En met groot succes kwamen er 10 meldingen om ons team
te versterken inmiddels 3 af vielen en nog 1 in de wachtkamer
zit omdat zijn vrouw een ongelukje had gehad.
Nu is de B.O.W. met 5 leden een sterke organisatie en op haar
eigen benen staat want sinds 01-01-2022 niet meer in de
H.K.A. zit​
De B.O.W. behartigt de belangen van de huurders van de
huurderscorporatie Acantus in de gemeente Westerwolde.
Wij zetten ons in voor duurzame en betaalbare woningen en
een goede woon en leefklimaat.
Als bewoner heeft u hierin een belangrijke rol want u weet
wat er speelt in de woonomgeving en wat de wensen zijn.
Acantus heeft ruim 2200 woningen in Westerwolde en wij als
B.O.W zijn een volwaardig partner van Acantus en de
Gemeente Westerwolde en we zijn betrokken bij onder meer
de prestatie afspraken, huurverhoging, woning toewijzingen
en duurzaamheidsbeleid.
Uw betrokkenheid is van groot belang en vertel ons wat er
speelt en hoe uw het anders wil zien.
Samen staan we sterk met de gemeente Westerwolde,
Acantus en de B.O.W.
Harm Tempel (voorzitter)