Energietoeslag aanvragen

Verhoging van € 800,= naar € 1300,=

De Rijksoverheid heeft de eenmalige energietoeslag verhoogd naar € 1300,= euro. Heeft u eerder € 800,= gekregen en voldoet u nog steeds aan dezelfde voorwaarden? Dan hoeft u niks te doen. In oktober zal dan het extra bedrag automatisch naar u worden overgemaakt.

 

Wanneer heeft u recht op energietoeslag?

Dit jaar kunt u energietoeslag bij de gemeente aanvragen. De toeslag bestaat uit een eenmalig bedrag van maximaal 800 euro per huishouden.Heeft u nu een uitkering van de gemeente? Dan krijgt u de toeslag automatisch overgemaakt.Vanaf 1 mei kunt u uw aanvraag doen via de site van de Gemeente Westerwolde.

 • Als u 21 jaar of ouder bent
 • Als u in de gemeente Westerwolde woont
 • Als u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • Als uw inkomen niet hoger is dan onderstaande bedragen

 

Maximale netto inkomen voor energietoeslag per 1 januari 2022 (inclusief vakantietoeslag)

                        Samenstelling gezin

                        Alleenstaande ouder
                        Samenwonend of gehuwd

21 jaar tot AOW

€ 1310,05
€ 1871,50

Vanaf AOW-leeftijd

€ 1455,67
€ 1971,05

 

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

 • U bent jonger dan 21 jaar
 • U bent jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering krijgt of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Als u in een instelling woont. Bijvoorbeeld een zorginstelling of begeleid wonen
 • Als u dak of thuisloos bent. Of in detentie zit
 • Als u alleen een briefadres heeft in de gemeente. En geen eigen woonadres
 • Als u kostendeler bent en geen energiecontract op uw naam hebt staan
 • Als u al een energietoeslag heeft ontvangen

 

Heeft u een algemene bijstandsuitkering, IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering?
Dan krijgt u het geld automatisch gestort als u aan de voorwaarden voldoet.