Informatiebronnen

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel en onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en met uiteenlopende stakeholders.

Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de corporatiesector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar. Aedes biedt een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen en is daarmee een verbindende factor voor haar leden. Bij Aedes zijn 263 corporaties aangesloten, dat is 95% van alle Nederlandse corporaties. 

 

Op www.eades.nl vind u nog veel meer informatie


De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet. Wij willen in de eerste plaats meningsverschillen voorkomen door goede voorlichting te geven. Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan bieden we hulp met onpartijdige informatie en bemiddeling. Biedt dat geen uitkomst? Dan beoordelen we het meningsverschil met behulp van de wetten en regels die gelden voor huurders en verhuurders. De Huurcommissie doet vervolgens dan een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Hoe is de Huurcommissie georganiseerd?
De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie.

De Huurcommissie is er voor:

  • Huurders en verhuurders van sociale huurwoningen: zelfstandige woningen, kamers (onzelfstandige woonruimte), woonwagens of woonwagenstandplaatsen.
  • Huurders en verhuurders van woningen in de vrije sector.
  • Voor huurders met een tijdelijk huurcontract.
  • Huurdersorganisaties en bewonerscommissies.
  • Gemeenten
  • Rechtbanken


Over welke onderwerpen doet de Huurcommissie uitspraak?

De Huurcommissie behandelt verschillen van mening over onder andere:

  • de huur, huurverhoging en huurverlaging;
  • servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding;
  • onderhoud en woningverbetering.

 

Voor welke zaken kunt u NIET bij de Huurcommissie terecht?

 

Meer weten? Kijk dan op https://www.huurcommissie.nl/ voor meer informatie


Op GroningenHuurt vind je alle beschikbare huizen van de deelnemende Groningse woningcorporaties op één website. Hiermee wil men het vinden van een huurhuis makkelijker maken. Binnen een paar klikken zie je alle beschikbare huurwoningen in Groningen.

 

Kijk op www.groningenhuurt.nl voor meer informatie


Het RWLP kent een Regionaal Prestatiekader en een zogenaamde menukaart. In het Regionaal Prestatiekader maken we gezamenlijk afspraken over de woningmarkt in onze regio. Met de menukaart maken we de afspraken uit het prestatiekader concreet. De menukaart bestaat uit zes verschillende projecten, die allen als doel hebben de (particuliere) woningvoorraad in Oost-Groningen te verbeteren en toekomstgeschikt te maken. De projecten variëren van het verbeteren en verduurzamen van woningen tot het (terug)kopen van woningen door woningcorporaties en zelfs sloop van sterk verouderde panden.