Acantus

Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 woningen in Noordoost- en Oost-Groningen. Deze huurwoningen staan in 63 dorpen en wijken. Binnen Acantus kent men vijf kerngemeenten; Delfzijl, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde. Daarnaast bezit Acantus een klein aantal woningen in de gemeenten Borger-Odoorn, Groningen, Midden-Groningen en Stadskanaal.

Acantus is lid van het keurmerk Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), en zijn ze als corporatie aangesloten bij Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. Een deel van onze huurders en huurdersorganisaties zijn lid van de WoonbondDe Nederlandse Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare veilige wijken en sterke huurdersorganisaties.

 

Kijk voor meer informatie op www.acantus.nl 


Gemeente Westerwolde

De Gemeente Westerwolde omschrijft de koers op het gebied van wonen in de zogeheten woonvisie. Ze kijken hierbij naar de ontwikkelingen in Westerwolde voor de komende 10 jaar. Samen met de gesprekspartners op het gebied van wonen zetten ze deze koers uit.

Belangrijke speerpunten zijn oa:

  • Wie in Westerwolde wil wonen moet er kunnen (blijven) wonen
  • Vernieuwen en vitaal houden: ruimte voor kwaliteit nieuwbouw en vernieuwing
  • Op peil houden en verbetering particuliere woningvoorraad
  • Kwaliteitsimpuls voor de (sociale) huurvoorraad
  • Goed begeleiden van de vergrijzingsopgave
  • Verduurzaming van de woningvoorraad

 

Om deze speerpunten goed uit te kunnen voeren worden er Prestatie afspraken gemaakt tussen de BOW, Acantus en Gemeente.

 

Kijk voor meer informatie op https://www.westerwolde.nl/wonen 


Nederlandse Woonbond

De Woonbond komt, net als de BOW, op voor de belangen van huurders. We staan samen voor betaalbare huren en goede woningen in leefbare, veilige wijken. Na jaren van druk vanuit de Woonbond, aangesloten huurders en huurdersorganisaties, is de verhuurdersheffing eind 2022 eindelijk afgeschaft.

Dit zorgt ervoor dat de bouwproductie van corporaties de komende jaren verdubbelt en de sociale sector eindelijk weer groeit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt door de Woonbond met corporaties en het Rijk over huurverlaging en gratis isolatie voor huurders.

Maar de Woonbond heeft zich voor nog veel meer ingezet. Denk aan de energiearmoede, de financiële problemen voor huurders door de stijgende energieprijzen. Denk aan snellere verduurzaming van huurwoningen, geen huurverhoging meer voor het isoleren van een woning en ze hebben weten te voorkomen dat de huurverhogingen gekoppeld bleven aan de torenhoge inflatie. Was dit wel het geval gebleven? Dan had de maximale huurverhoging kunnen oplopen tot 11%. 

 

Wilt u meer weten over de Woonbond. Kijk dan op https://www.woonbond.nl/