Over de BOW

In 2018 is de nieuwe stichting Bewoners Organisatie Westerwolde opgericht. Als stichting komen wij op voor de belangen van de huurders van Acantus in de fusiegemeente Westerwolde. Op een positief kritische manier houden we ons bezig met onderwerpen als leefbaarheid, onderhoud en renovaties.


Met Acantus hebben we op basis van de Overlegwet een samenwerkingsovereenkomst die ons het recht geeft op informatie, advies en (soms) instemming. De BOW is een volwaardig partner in het overleg met Gemeente Westerwolde en woningcorporatie Acantus. Op die manier zijn we betrokken bij de “prestatieafspraken”, waarin we samen de activiteiten van Acantus voor de komende jaren vaststellen.

 

We werken samen met de andere huurdersorganisaties in de regio. Dat doen we voor het zogenaamde algemeen beleid. Denk hierbij aan het huurbeleid, duurzaamheidsbeleid, woning toewijzing maar ook spreken we over huurverhoging. Dat zijn zaken die niet alleen de huurders in Westerwolde aan gaan, maar alle huurders van Acantus. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Zo laten wij ook in de landelijke belangenbehartiging onze stem horen.

 

Ook u kunt een steentje bijdragen aan een goede woon en leefomgeving. Door actief te zijn in uw eigen buurt of dorp in een commissie of door ons te benaderen als er zaken zijn die u opvallen of beter kunnen. De BOW vindt het van groot belang dat de stem van huurders wordt gehoord.

 

We zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën en inzichten, maar willen er ook zeker van zijn dat we alle meningen vertegenwoordigen. U kunt op verschillende manieren meedoen.  Soms kunt u dat doen via een (korte) enquête, maar ook via meepraten en meedenken. Daarom zijn wij steeds op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de huurders en BOW.