Laatste Nieuws

NIEUWE VOORZITTER BOW

Na bijna 5 jaar Voorzitter te zijn geweest van Bewoners Organisatie Westerwolde (BOW),
gaf Harm in april van dit jaar de Voorzittershamer door aan Margriet. Net zoals Harm
zich jarenlang heeft ingezet voor de belangen van huurders in Westerwolde, zal Margriet
dit zeker gaan voortzetten.

Wij danken Harm voor zijn inzet de afgelopen jaren binnen de BOW, en we wensen
Margriet heel veel succes met haar nieuwe functie.