RWLP

Het RWLP kent een Regionaal Prestatiekader en een zogenaamde menukaart. In het Regionaal Prestatiekader maken we gezamenlijk afspraken over de woningmarkt in onze regio. Met de menukaart maken we de afspraken uit het prestatiekader concreet. De menukaart bestaat uit zes verschillende projecten, die allen als doel hebben de (particuliere) woningvoorraad in Oost-Groningen te verbeteren en toekomstgeschikt te maken. De projecten variëren van het verbeteren en verduurzamen van woningen tot het (terug)kopen van woningen door woningcorporaties en zelfs sloop van sterk verouderde panden.