Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel en onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en met uiteenlopende stakeholders.

Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de corporatiesector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar. Aedes biedt een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen en is daarmee een verbindende factor voor haar leden. Bij Aedes zijn 263 corporaties aangesloten, dat is 95% van alle Nederlandse corporaties. 

 

Op www.eades.nl vind u nog veel meer informatie