De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet. Wij willen in de eerste plaats meningsverschillen voorkomen door goede voorlichting te geven. Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan bieden we hulp met onpartijdige informatie en bemiddeling. Biedt dat geen uitkomst? Dan beoordelen we het meningsverschil met behulp van de wetten en regels die gelden voor huurders en verhuurders. De Huurcommissie doet vervolgens dan een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Hoe is de Huurcommissie georganiseerd?
De Huurcommissie bestaat uit het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Huurcommissie en de Dienst van de Huurcommissie.

De Huurcommissie is er voor:

  • Huurders en verhuurders van sociale huurwoningen: zelfstandige woningen, kamers (onzelfstandige woonruimte), woonwagens of woonwagenstandplaatsen.
  • Huurders en verhuurders van woningen in de vrije sector.
  • Voor huurders met een tijdelijk huurcontract.
  • Huurdersorganisaties en bewonerscommissies.
  • Gemeenten
  • Rechtbanken


Over welke onderwerpen doet de Huurcommissie uitspraak?

De Huurcommissie behandelt verschillen van mening over onder andere:

  • de huur, huurverhoging en huurverlaging;
  • servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding;
  • onderhoud en woningverbetering.

 

Voor welke zaken kunt u NIET bij de Huurcommissie terecht?

 

Meer weten? Kijk dan op https://www.huurcommissie.nl/ voor meer informatie