Energietoeslag aanvragen

Wanneer heeft u recht op energietoeslag?

Dit jaar kunt u energietoeslag bij de gemeente aanvragen. De toeslag bestaat uit een eenmalig bedrag van maximaal 800 euro per huishouden.

Heeft u nu een uitkering van de gemeente? Dan krijgt u de toeslag automatisch overgemaakt.

Vanaf 1 mei kunt u uw aanvraag doen via de site van de Gemeente Westerwolde.

 • Als u 21 jaar of ouder bent
 • Als u in de gemeente Westerwolde woont
 • Als u een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 • Als uw inkomen niet hoger is dan onderstaande bedragen
Maximale netto inkomen voor energietoeslag per 1 januari 2022 (inclusief vakantietoeslag)
Samenstelling gezin 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.310,05 € 1455,67
Samenwonend of getrouwd € 1.871,50 € 1.971,05

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

 • U bent jonger dan 21
 • U jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering krijgt of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Als u in een instelling woont. Bijvoorbeeld een zorginstelling of begeleid wonen
 • Als u dak of thuisloos bent. Of in detentie zit
 • Als u alleen een briefadres heeft in de gemeente. En geen eigen woonadres
 • Als u kostendeler bent en geen energiecontract op uw naam hebt staan
 • Als u al een energietoeslag heeft ontvangen

Energietoeslag automatisch

Heeft u een algemene bijstandsuitkering, IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering? Dan krijgt u het geld automatisch gestort als u aan de voorwaarden voldoet.