Over de BOW

In 2018 is de nieuwe stichting Bewonersorganisatie Westerwolde opgericht. Als stichting komen wij op voor de belangen van de huurders van Acantus in de fusiegemeente Westerwolde. 

Op een positief kritische manier houden we ons bezig met onderwerpen als leefbaarheid, onderhoud en renovaties. Met Acantus hebben we op basis van de Overlegwet een samenwerkingsovereenkomst die ons het recht geeft op informatie, advies en soms instemming. De BOW is ook een volwaardig partner in het overleg met Gemeente Westerwolde en woningcorporatie Acantus. Op die manier zijn we betrokken bij de “prestatieafspraken”, waarin we samen de activiteiten van Acantus voor de komende jaren vaststellen.

 

We werken samen met de andere huurdersorganisaties in de regio. Dat doen we voor het zogenaamde algemeen beleid. Denk hierbij dan aan het huurbeleid, duurzaamheidsbeleid, woning toewijzing maar ook spreken we over huurverhoging. Dat zijn zaken die niet alleen de huurders in Westerwolde aan gaan maar alle huurders van Acantus.

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Zo laten wij onze stem ook horen in de landelijke belangenbehartiging.

 

Onze invloed is ook zichtbaar voor u. Denk maar eens aan het woonlastenakkoord dat wij vorig jaar afsloten met Acantus voor een gematigd huurbeleid. Of onze inzet voor een snellere verduurzaming van de woningen met slechte energie labels.

Ook u kunt een steentje bijdragen aan een goede woon en leefomgeving. Door actief te zijn in uw eigen buurt of dorp in een commissie of door ons te benaderen als er zaken zijn die u opvallen. Of beter kunnen. 

 

Vertel ons wat er speelt in uw wijk of buurt. Onze contactgegevens staan hieronder en onze site geeft u meer informatie over de BOW.

 

De BOW is te bereiken via het e-mailadres bowesterwolde@outlook.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.